Tắm bằng nước lạnh có tốt không

Những cách cải thiện bản thân mới xuất hiện mỗi ngày. Tắm bằng nước lạnh có tốt không đã trở thành câu hỏi rất phổ biến khi nói về cải thiện bản thân. Điều này nhờ vào người quảng bá cho nó là Wim Hof, một con người sở hữu những thành tích không tưởng và sự khiêm tốn đã giúp cho phong trào tắm nước lạnh được đẩy mạnh. Ông xuất hiện trên podcast với Joe Rogan và Tim Ferris, rồi hôm sau đã bay đi khắp thế giới để tham gia các buổi thực hành. Wim có vẻ…