Màu sắc thu hút khách hàng

Màu sắc chính là điều tuyệt vời tạo nên bao xúc cảm cho con người. Nhờ màu sắc, chúng ta có thể nhìn thấy vạn vật và phân biệt được những thứ giống nhau. Chúng ta cảm nhận sắc màu như là thứ tạo nên nhiều cảm xúc khác biệt mỗi khi bắt gặp. Hệ thống thị giác của bộ não chúng ta tạo ra màu sắc. Ở đời thực, màu sắc không tồn tại. Con người chúng ta dùng bộ não để tạo ra chúng, đồng nghĩa với việc trong tự nhiên, màu sắc mang tính chủ quan, chứ…