CÁCH TÍNH KHẨU PHẨN ĂN CHO NGƯỜI LỚN

Có thể bạn chưa biêt thì ở trên đỉnh tháp dinh dưỡng là nhóm chất cần hạn chế như chất béo, muối, đường; còn ở khu vực chân tháp là nhóm thực phẩm căn bản của bữa ăn như ngũ cốc, gạo, ngô… Dưới đây là chia sẻ của bác sĩ Trần Thị Minh Nguyệt giới thiệu phương pháp lựa chọn thực phẩm khoa học và đảm bảo dinh dưỡng bằng cách quan sát sự trình bày mức độ ưu tiên của các nhóm thực phẩm khác nhau trong một hình tháp. Nhớ đó bạn có thể biết cách tính…